پایگاه اطلاعات دامپزشکی- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

خدمات این وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
54 %  تعداد آرا: 7 54 %
خوب
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
بد
15 %  تعداد آرا: 2 15 %
می تواند بهتر باشد
23 %  تعداد آرا: 3 23 %
نظری ندارم
8 %  تعداد آرا: 1 8 %

موضوعات
نظرسنجی
خدمات این وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید؟






نتايج|| آرشیو نظرسنجی