پایگاه اطلاعات دامپزشکی- نظرسنجی

نظرسنجی

خدمات این وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید؟
نظری ندارم
 تعداد آرا: 1 8 %
می تواند بهتر باشد
 تعداد آرا: 3 23 %
بد
 تعداد آرا: 2 15 %
خوب
 تعداد آرا: 0 0 %
عالی
 تعداد آرا: 7 54 %
موضوعات
نظرسنجی
خدمات این وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی