پایگاه اطلاعات دامپزشکی

تاریخ: یکشنبه 19 شهریور 1391 ساعت: 13:07 بازدید: 446 نویسنده: امیر رمضانی

پست هاي الكترونيكي و گروهاي خبري

لیست ایمیل مراکز مربوط به دامپزشکی و حیوانات مرتبط Mailing Lists
گروه های گفتگو و چت درباره ی حیوانات مرتبط با دامپزشکی Chat Groups
روزنامه ها و گروه های خبری مرتبط با دامپزشکی و حیو.انات مرتبط Usenet Newsgroups
سرویس های آنلاین دامپزشکی Online Services
 


موضوعات:پایگاه های لاتین ,
پست-هاي-الكترونيكي-و-گروهاي-خبري-دامپزشکی پست-هاي-الكترونيكي-و-گروهاي-خبري-دامپزشکی پست-هاي-الكترونيكي-و-گروهاي-خبري-دامپزشکی پست-هاي-الكترونيكي-و-گروهاي-خبري-دامپزشکی پست-هاي-الكترونيكي-و-گروهاي-خبري-دامپزشکی امتیاز : 432 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 19 شهریور 1391 ساعت: 11:59 بازدید: 455 نویسنده: امیر رمضانی
برنامه هاي نرم افزاري دامپزشكي
نرم افزارهای رده ی پزشکی برای دامپزشکی Veterinary Medical Degree
شعب، مراکز و موسسات دامپزشکی Departments & Institutes
شعب، مراکز و موسسات دارویی تطبیقی Comparative Medicine
نرم افزارهای فناوری دامپزشکی Technology softwares
دانشگاههای مربوط به داروهای دامپزشکی آمریکا وکانادا بر روی اینترنت Veterinary Medicine


موضوعات:نرم افزارها ,
برنامه-هاي-نرم-افزاري-دامپزشكي برنامه-هاي-نرم-افزاري-دامپزشكي برنامه-هاي-نرم-افزاري-دامپزشكي برنامه-هاي-نرم-افزاري-دامپزشكي برنامه-هاي-نرم-افزاري-دامپزشكي امتیاز : 448 دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 11 شهریور 1391 ساعت: 18:01 بازدید: 519 نویسنده: امیر رمضانی

پوشش موضوعی: زیست شناسی، دامپزشكی، زیست شناسی هوا-فضا، شیمی حیاتی، فیزیك زیستی، محیط زیست، صنایع غذایی، بیوتكنولوژی، بهداشت، ژنتیك، كشاورزی، گیاه شناسی، ایمنی شناسی، باكتری شناسی، انگل شناسی. داروشناسی، سم شناسی، جانورشناسی، ویروس شناسی، فیزیولوژی، پزشكی.

پوشش زمانی: از 1969 اطلاعات كتابشناختی و از 1976 اطلاعات كتابشناختی + چكیده

نوع اطلاعات: اطلاعات كتابشناختی + چكیده

منابع اطلاعاتی و پوشش موضوعی: این پایگاه اطلاعات كتابشناختی و چكیده مقالات بیش از 4000 مجله و مقالات كنفرانس ها، كتاب ها، تك نگاشت ها، پرونه ثبت اختراعات را ارائه می نماید. این پایگاه دارای اصطلاحنامه است.

معادل های چاپی:

  • Biological Abstracts
  • Biological Abstracts/RRM
  • BioResearch Index

تهیه كننده: BIOSIS

این پایگاه اطلاعاتی به طور گسترده ای علوم زیستی را پوشش می دهد و شامل حوزه های قدیمی زیست شناسی، گیاه شناسی، زیست شناسی مولکولی و جانور شناسی است؛ وهمچنین حوزه های بین رشته ای مثل بیوشیمی، بیوتکنولوژی و ژنتیک و نیز حوزه های نو ظهور مثل فارماکوژنتیک و نانوتکنولوژی را هم شامل می شود. بیش از 5000 انواع انتشارات به همراه بیش از 18 میلیون رفرنس در این پایگاه تحت پوشش هستند که از لحاظ پوشش زمانی به سال 1926 برمی گردند.منابع شامل مقالات ژورنال ها، گزارشات همایش ها و کنفرانس ها، کتاب ها، پروانه های ثبت اختراع و (software reviews)  می باشند. بیشتر رکوردها شماره ثبت CAS و یا واژگان مش را دارا هستند که برای جستجو شماره پروانه های ثبت اختراع و کدهای مفهومی BIOSIS به کار می روند، و این اطلاعات همچنین طبقه بندی تاکسونومیک و داده هایی درمورد روش شناسی ها و تجهیزات به کار گرفته شده  را فراهم می آورند. این پایگاه اطلاعاتی به صورت هفتگی روزآمد می شود. از این پایگاه برای یافتن اطلاعات درمورد موضوعات پیش بالینی(مثل تست پیش بالینی داروها یا خاصیت های شفابخشی گیاهان) و یا نقشه ژنوم گونه های مختلف استفاده نمایید.

برای ورود به پایگاه بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

لینک 1

لینک 2

برای دانلود فایل های حاوی معرفی و راهنمای استفاده از این پایگاه که به دو بخش راهنماهای فارسی و انگلیسی تقسیم شده اند، بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:                                   

فایل ضمیمه:موضوعات:پایگاه های لاتین ,
آشنایی-یا-پایگاه-اطلاعاتی-Biosis-Previews آشنایی-یا-پایگاه-اطلاعاتی-Biosis-Previews آشنایی-یا-پایگاه-اطلاعاتی-Biosis-Previews آشنایی-یا-پایگاه-اطلاعاتی-Biosis-Previews آشنایی-یا-پایگاه-اطلاعاتی-Biosis-Previews امتیاز : 290 دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 11 شهریور 1391 ساعت: 19:50 بازدید: 690 نویسنده: امیر رمضانی

 

اگریس (AGRIS) بانک اطلاعات علمی و فنی کشاورزی وابسته به سازمان کشاورزی و خواربار جهانی سازمان ملل متحد بوده که در سال 1974 پایه ریزی شده و در حال حاضر 240 مرکز ملی و بین المللی در فراهم آوری آن نقش دارند. از طریق این بانک می توان به اطلاعات کتابشناختی و چکیده بسیاری از منابع اطلاعاتی کشاورزی هم چون پایان نامه ها،  پروانه نوآوری ها  استانداردها و گزارش سمینارها دسترسی یافت.

پوشش موضوعی: كشاورزی، آبزیان و ماهی ها، كاشت و برداشت، آموزش، دامپروری، منابع طبیعی، تغذیه، محیط زیست، جنگلداری، گیاه شناسی، علوم دامی، ژنتیك گیاهان، حفاظت گیاهان، آب و خاك، دامپزشكی و باغبانی، اقتصاد و توسعه و جامعه شناسی روستایی ، اقتصاد خانواده ، علوم تغذیه و منابع طبیعی .

تعداد ركورد: 3/2 میلیون

پوشش زمانی: 1975 -

نوع اطلاعات: اطلاعات كتابشناختی + چكیده

منابع اطلاعاتی: مقالات مجلات، كتب، مقالات ارائه شده در سمینارها، گزارش های علمی و فنی، پایان نامه ها، استانداردها.

معادل چاپی: Agrindex

تهیه كننده: سازمان كشاورزی و خواربار جهانی سازمان ملل متحد (فائو)

Food and Agriculture Organization ( FAO )

جستجوی مقالات در Agris:

 با دو نوع سرچ می توان به مقالات دسترسی یافت:

1- simple search

2- assistant search

این پایگاه اطلاع رسانی تنها اطلاعات کتابشناختی را به کاربر ارائه می دهد چنانچه abstract و یا fulltext مقاله  مورد نیاز باشد پس از سرچ کلید واژه ها و دریافت اطلاعات کتابشناختی یک لینک  وجود دارد که مقاله را از طریق google  سرچ خواهد کرد.

 جستجوی ساده (simple search): کاربر می تواند کلید واژه را تایپ و نتیجه جستحو را دریافت  نماید. در این سرچ  می توان از عملگرهای بول and, or, not  و همینطور علائم دیگری مثل * , ( ),   ؟  ,  ~ و     نیز استفاده نمود.

جستجوی پیشرفته (asistant search): برای سرچ های پیچیده  دقیق و خاص به کار می رود. علاوه بر استفاده از عملگرهای بول  می توان از فیلدهای خاصی مانند: title-author  publisher- subject-center name  استفاده کرد تا نتیجه سرچ خاص تر شود در اینجا all of these همان and  و any همان or و none of these همان not می باشد.

برای ورود به پایگاه AGRIS بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.fao.org/agris

برای دانلود فایل های حاوی معرفی و راهنمای استفاده از این پایگاه که به دو بخش راهنماهای فارسی و انگلیسی تقسیم شده اند، بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

 موضوعات:پایگاه های لاتین ,
آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-AGRIS- آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-AGRIS- آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-AGRIS- آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-AGRIS- آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-AGRIS- امتیاز : 271 دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 11 شهریور 1391 ساعت: 19:45 بازدید: 416 نویسنده: امیر رمضانی

پوشش موضوعی: این پایگاه گستره موضوعی بسیار وسیع دارد و حوزه های مختلف پزشكی از جمله: پزشکی بالینی، دامپزشكی، داروسازی، بهداشت و دندانپزشکی، آسیب شناسی، بهداشت عمومی، بیماری های پوستی، بیماری های دستگاه گوارش، بیماری های زنان و زایمان ، بیماری های كودكان ، جراحی، داروشناسی، دستگاه گردش خون ، ژنتیك، سرطان ، شیمی حیاتی، فیزیك زیستی، طب هسته ای، عصب شناسی، روانپزشكی، میكروب شناسی، ایمنی شناسی، جراحی پلاستیك را پوشش می دهد.

تعداد ركورد: 4/8 میلیون

پوشش زمانی: 1974 –

نوع اطلاعات: اطلاعات كتابشناختی + چكیده

منابع اطلاعاتی: مقالات بیش از 5000 مجله تخصصی پزشكی از 110 كشور دنیا، كتاب ها، تك نگاشت ها و خلاصه مذاكرات كنفرانس ها را شامل می شود . این پایگاه دارای اصطلاحنامه است.

نکته قابل توجه همپوشانی 56 درصدی عناوین مجلات این پایگاه با پایگاه مدلاین است.

معادل چاپی: Excerpta Medica Abstract Journal

تهیه كننده: Elsevier Science Publication

Embase، بانک اطلاعات زیست پزشکی و دارویی است که توسط الزویر تولید شده است. پوشش منابع این پایگاه از سال از سال 1947 تاکنون است . Embase  بیست 20 میلیون رکورد را از بیش از 7000 نشریه معتبر و فعال زیست پزشکی، از 70 کشور در سرتاسر دنیا پوشش می-دهد، ضمن اینکه با پوشش بیش از 1800 عنوان زیست پزشکی که به وسیله Medline ارایه نمی شود پوشش جامع و عمیق متن کامل منابع زیست پزشکی را فراهم نموده است. Embase با پوشش جامع، موثق و قابل اعتماد از مرتبط ترین ادبیات زیست پزشکی به طور مداوم اطلاعات مورد نیاز کاربران این حوزه را ارایه می نماید. این پایگاه از طریق تعدادی از فروشندگان پایگاه های آنلاین قابل دسترسی است.

Embase به وسیله Emtree، گنجینه بی همتای علوم زیستی حمایت می شود. Emtree به صورت بسیار جامع و ساختارمند تمام توضیحات واژه شناسی حوزه زیست پزشکی، مواد مخدر، نمایه بیماری ها و بازیابی را فراهم می کند.
Embase در پیشرفت کشفیات جدید زیست شناسی و داروسازی، نقش کلیدی باز می کند و مفتخر به حمایت از جامعه جهانی دانشمندان زیست پزشکی، حرفه ای های بالینی و تنظیم کنندگان اطلاعات حرفه ای زیست پزشکی دنیا است.

 برای ورود به پایگاه Embase بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 http://www.embase.com

 

برای دانلود فایل های حاوی معرفی و راهنمای استفاده از این پایگاه که به دو بخش راهنماهای فارسی و انگلیسی تقسیم شده اند، بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:
برای مشاهده ویدئوی آموزشی این پایگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید:موضوعات:پایگاه های لاتین ,
آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-Embase- آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-Embase- آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-Embase- آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-Embase- آشنایی-با-پایگاه-اطلاعاتی-Embase- امتیاز : 465 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

مطالب محبوب

صفحات مطالب

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
موضوعات
نظرسنجی
خدمات این وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی