پایگاه اطلاعات دامپزشکی

تاریخ: چهارشنبه 05 مهر 1391 ساعت: 02:03 بازدید: 410 نویسنده: امیر رمضانی

با دانلود فایل زیر می توانید فهرست ژورنال های معتبر علوم دامپزشکی نمایه شده در پایگاه ISI Web of Science را در سال 2011 مشاهده نمایید. این فهرست از پایگاه Journal Citation Reports یا به اختصار JCR که مجلات نمایه شده در پایگاه ISI در حوزه های مختلف موضوعی را همه ساله بر اساس معیارهای علم سنجی از قبیل ضریب تأثیر (Impact Factor)، شاخص هیرش (H-Index) و ... رتبه بندی می کند، اخذ شده است. مجلات حوزه دامپزشکی با عنوان موضوعی Veterinary Sciences در این پایگاه موجودند.

آدرس پایگاه JCR

 

دانلود در قالب فایل Word

دانلود در قالب فایل PDFموضوعات:مجلات لاتین ,
گزارشات-استنادی-مجلات-دامپزشکی-درسال-2011-بر-اساس-آمار-پایگاه-JCR گزارشات-استنادی-مجلات-دامپزشکی-درسال-2011-بر-اساس-آمار-پایگاه-JCR گزارشات-استنادی-مجلات-دامپزشکی-درسال-2011-بر-اساس-آمار-پایگاه-JCR گزارشات-استنادی-مجلات-دامپزشکی-درسال-2011-بر-اساس-آمار-پایگاه-JCR گزارشات-استنادی-مجلات-دامپزشکی-درسال-2011-بر-اساس-آمار-پایگاه-JCR امتیاز : 307 دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 03 شهریور 1391 ساعت: 10:01 بازدید: 579 نویسنده: امیر رمضانی

كتابهاي رايگان در زمينه دامپزشكي به صورت فايل هاي PDF

 

Veterinary Gross Anatomy

Proceeding of the 4th Iranian Symposium of Veterinary Surgery and Radiology (In English)

Proceeding of the 4th Iranian Symposium of Veterinary Surgery and Radiology (In Persian)

Proceediing of 38th Annual Scientific Meeting British Medical Ultrasound Society-2006

آدرس مجلات رايگان در زمينه دامپزشكي و پزشكي

Australian veterinary journal

http://www.ava.com.au/avj.php

 

Bulletin of the veterinary institute in pulawy

http://www.piwet.pulawy.pl/eng/bullet.html

 

Infectious diseases and Microbiology Rounds

http://www.idrounds.ca/cgi-bin/templates/framesets/microbiologyRoundsCa/fs_snell.cfm

 

Journal of the School of Veterinary Medicine

http://www.cua.ac.ir/veterinary/Journal.htm

 

Large Animal Veterinary Rounds

http://www.idrounds.ca/cgi-bin/templates/framesets/veterinaryRoundsCa/fs_snell.cfm

 

Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Sciences

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413-9596/lng_en/nrm_iso

 

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/

 

Turkish Journal of Medical Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/medical/index.php

 

The University of Pennsylvania Orthopaedic Journal

http://WWW.uphs.upenn.edu/ortho/oj/index.htm

 

Journal of the Medical Association of Thailand

http://medassocthai.org/journal/all.php

 

Annals of Saudi Medicine

http://WWW.kfshrc.edu.as/annals/

 

Journal of the Chinese medical association

http://WWW.vghtpe.gov.tw/~jcma/index.htm

 

Eastern Journal of Medicine

http://ejm.yyu.edu.tr/old/

Veterinary Clinical Pathology Journal

http://www.vetclinpathjournal.orgموضوعات:مجلات لاتین ,
مجلات-و-کتب-رایگان-دامپزشکی مجلات-و-کتب-رایگان-دامپزشکی مجلات-و-کتب-رایگان-دامپزشکی مجلات-و-کتب-رایگان-دامپزشکی مجلات-و-کتب-رایگان-دامپزشکی امتیاز : 664 دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|
موضوعات
نظرسنجی
خدمات این وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی